Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [15 / 38] >

Prawo w samorządzie

Wojewodowie mają problemy z klasyfikowaniem uchwał gminnych rad

Z problemem zaliczenia uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego do kategorii aktów prawa miejscowego boryka się nie tylko lokalny prawodawca, lecz także organ nadzoru. A to dlatego, że przepisy prawa zazwyczaj nie określają z góry, które z uchwał są aktami prawa lokalnego.