Gazeta Samorządu i Administracji nr 4 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [14 / 38] >

Prawo w samorządzie

Kampanii wyborczej nie można finansować środkami ze zbiórek publicznych

Kampanię wyborczą do rad gmin (powiatów) czy sejmików województw, a także wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) finansują - z własnych środków - poszczególne komitety wyborcze. Przepisy Kodeksu wyborczego wskazują jednocześnie, że agitację wyborczą może prowadzić każdy komitet i każdy wyborca. Niedopuszczalne jest jednak zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań majątkowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego komitetu.