Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [29 / 35] >

Gospodarka

Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej

Procedura wydania warunków przyłączenia nieruchomości wnioskodawcy do sieci wodociągowej wywołuje sporo problemów. Każdy przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie. W praktyce problemy dotyczą różnych obszarów. Od sfery pojęciowej i definicyjnej aż do kompetencyjnej. Wątpliwości budzi też kwestia ponoszenia kosztów i pobierania opłat za wydanie warunków.