Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [28 / 35] >

Gospodarka

Obowiązki gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Obowiązująca od 12 grudnia 2017 r. nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wprowadza nowe obowiązki dla gmin. Muszą one m.in. współdziałać z organem regulacyjnym i wojewodą. Pojawiły się także nowe terminy przekazywania i udostępniania informacji związanych z tym zadaniem.