Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [25 / 35] >

Finanse publiczne

Fundusz sołecki – argumenty za i przeciw

Mimo kilkuletnich doświadczeń w zakresie funkcjonowania funduszu sołeckiego, w praktyce decyzja o wyodrębnieniu funduszu bywa trudna. Punkt widzenia jest uzależniony od stron, których to dotyczy. Zazwyczaj władze gminy i radni twierdzą, że fundusz powoduje rozdrobnienie budżetu gminy . Natomiast najbardziej zainteresowani – czyli mieszkańcy sołectw – argumentują, że fundusz stworzy im możliwość równomiernego i bardziej racjonalnego realizowania najpilniejszych inwestycji sołeckich. Przy „odgórnym” rozdysponowywaniu środków budżetowych inicjatywy te mogłyby być natomiast pomijane . Dylematów tych nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć. Dlatego warto przeanalizować argumenty „za i przeciw”.