Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [21 / 35] >

Administracja

„Konstytucja dla biznesu” – obowiązki dla urzędów – cz. 1

„Prawo przedsiębiorców” reguluje nie tylko prawa i obowiązki podmiotów prowadzących działalność. Wyznacza też urzędom wiele zadań związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej. Ustawa formułuje zasady postępowania urzędów w sprawach przedsiębiorców - w tym regułę: „co nie zabronione, jest dozwolone”. Przewiduje wydawanie interpretacji indywidualnych o takim samym znaczeniu prawnym, jak stosowane od lat interpretacje prawa podatkowego. W związku z nowelizacją przepisy wprowadzające nową ustawę zmieniają niemal 200 ustaw. W pierwszej części analizy tych zmian omawiamy wprowadzone nowymi przepisami zasady, które urzędy muszą stosować w sprawach przedsiębiorców.