Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [20 / 35] >

Administracja

Kogo można uznać za stronę w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę

Zwiększająca się aktywność lokalnych społeczności oraz pogłębiająca się świadomość prawna obywateli coraz częściej przekładają się na większe zaangażowanie mieszkańców w sprawy związane ze zmianami w ich otoczeniu. Przejawem tej aktywności jest m.in. chęć uczestnictwa w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w sprawach pozwoleń na budowę. Nie zawsze jednak organ prowadzący postępowanie może uwzględnić takie żądanie.