Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [15 / 35] >

Prawo w samorządzie

Brak uzupełnienia dokumentów a kwestia zatrzymania wadium

Wadium jest często dla wykonawcy największą barierą w ubieganiu się o zamówienie publiczne. Dotyczy to zwłaszcza małych podmiotów. Groźba zatrzymania wadium na etapie prowadzenia postępowania na skutek uchybień proceduralnych powoduje, że takie małe firmy w ogóle rezygnują z udziału w przetargu. Zamawiający, którzy mają prawo zastosować sankcję zatrzymania wadium, niekiedy nadużywają tego prawa. Winne są tu także niejednoznacznie interpretowane przepisy Prawa zamówień publicznych.