Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [14 / 35] >

Prawo w samorządzie

Regulamin zamówień publicznych poniżej progu bagatelności

Wydatki dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego - nawet te o niskiej wartości - muszą być w odpowiedni sposób udokumentowane i uporządkowane. Fakt, że dane zamówienie nie wymaga stosowania procedur zamówieniowych, nie oznacza, że można je przeprowadzić w sposób całkowicie dowolny. W takich przypadkach dokumentem, który ułatwi pracę i zapewni transparentność zamówień, jest regulamin zamówień do 30 tys. euro. Dobrze opracowany akt wewnętrzny ułatwi osobom odpowiedzialnym za poszczególne wydatki realizację powierzonych im zadań. Może też uchronić przed konsekwencjami ze strony organów kontrolnych.