Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [13 / 35] >

Prawo w samorządzie

Jak po zmianach udzielać nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują zmiany w zakresie udzielania nauczycielom tzw. urlopu dla poratowania zdrowia. Obecnie urlop ten może być udzielony w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę. Urlop taki może być też udzielony na na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. O potrzebie jego udzielenia orzeka lekarz medycyny pracy.