Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [33 / 34] >

Samorząd i praktyka

Rejestracja wozu bojowego dla straży pożarnej

Jak przerejestrować wóz bojowy straży pożarnej? Z dokumentów posiadamy tylko wykaz przekazanych samochodów. Nie mamy protokołu przekazania, który jest niezbędny do przerejestrowania samochodu.