Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [30 / 35] >

Samorząd i praktyka

Czasem radny nie może brać udziału w głosowaniu

Samorządowe ustawy ustrojowe zabraniają radnym udziału w głosowaniu w sprawach, które dotyczą ich interesu prawnego. Celem tego zakazu jest uniemożliwienie radnym czerpania korzyści z wykonywanego mandatu.