Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [23 / 35] >

Finanse publiczne

Gminy stracą na opodatkowaniu kontenerów telekomunikacyjnych

Takie mogą być skutki wydanego 13 grudnia 2017 r. przez Trybunał Konstytucyjny wyroku uznającego za niekonstytucyjne przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które umożliwiają kwalifikowanie obiektu budowlanego spełniającego cechy budynku jako budowli.