Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [22 / 35] >

Finanse publiczne

Gminy mają do końca marca czas na zmianę decyzji w sprawie funduszu sołeckiego

O wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki decyduje rada gminy podejmując uchwałę. Akt ten jest ważny bezterminowo, to znaczy, że raz podjęta uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego ma zastosowanie do wszystkich kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta. Taka sytuacja trwa tak długo, aż rada gminy nie podejmie uchwały o niewyodrębnianiu w budżecie funduszu sołeckiego.