Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [18 / 35] >

Administracja

Treści raz wydanego zaświadczenia nie można zmienić

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie znają instytucji zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności zaświadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego lub stanu prawnego osoba może żądać wydania nowego zaświadczenia o treści adekwatnej do nowego stanu. Organ zaś wydania takiego nowego zaświadczenia nie może odmówić.