Gazeta Samorządu i Administracji nr 3 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [16 / 35] >

Administracja

Samorządy wspierają tworzenie spółdzielni socjalnych

Gmina nie tylko może być założycielem spółdzielni socjalnej. Samorząd może też w rozmaity sposób wspierać działalność tych podmiotów. Przede wszystkim finansowo, udzielając spółdzielniom socjalnym pożyczek, dotacji czy finansując tzw. lustrację spółdzielni.