Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [26 / 41] >

Administracja

Jak uzupełnić lub sprostować decyzję administracyjną

W praktyce konkretne postępowania o uzupełnienie czy sprostowanie decyzji administracyjnej znacznie się od siebie różnią. Dotyczy to w szczególności ich zakresu przedmiotowego i w konsekwencji – zakresu postępowania wyjaśniającego. Oba tryby służą przede wszystkim naprawie błędów bez konieczności podważania całej decyzji.