Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [25 / 41] >

Administracja

Wpływ zawieszenia postępowania administracyjnego na szybkość procesu inwestycyjno-budowlanego

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego warto spojrzeć na proces inwestycyjny z perspektywy Kodeksu postępowania administracyjnego, którego przepisy są obecnie stosowane w toku prowadzonych postępowań.