Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [23 / 41] >

Administracja

Nowe rodzaje kar w ochronie zabytków

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy o administracyjnych karach pieniężnych. Kary te stanowią dochód Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków (NFOZ). Wynoszą od 500 zł do nawet 500 tys. zł. NFOZ zasilają także nawiązki. Ustawodawca wprowadził ponadto kary dla osób, które bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukują ukrytych lub porzuconych zabytków.