Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [22 / 41] >

Administracja

Spory o właściwość między marszałkiem województwa a starostą

Prowadzenie zbiórki odpadów i ich przetwarzania wymaga uzyskania zezwolenia. Organem właściwym do jego wydania jest najczęściej starosta. W wielu sprawach właściwym organem jest jednak marszałek województwa. Spory w tym zakresie rozstrzyga sąd administracyjny.