Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [10 / 41] >

Prawo w samorządzie

Jak uzasadniać rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika

W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, pracodawca może wskazać kilka przyczyn uzasadniających rozwiązanie tej umowy. Przyczyny te powinny być konkretne, prawdziwe i zrozumiałe.