Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [21 / 41] >

Prawo w samorządzie

Obniżenie wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego

W wyniku wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów uprawniony do urlopu wychowawczego nauczyciel szkoły feryjnej może rozpocząć pracę w obniżonym wymiarze w trakcie roku szkolnego tylko bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem. W innych przypadkach rozpoczęcie pracy w niższym wymiarze czasu pracy możliwe jest wyłącznie z początkiem roku szkolnego.