Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [20 / 41] >

Prawo w samorządzie

Sprawowanie funkcji przez dyrektora wygaszanego samodzielnego gimnazjum

Zmiany wprowadzone reformą oświatową znacząco wpłynęły na sytuację prawną dyrektorów oraz wicedyrektorów samodzielnych gimnazjów. Przede wszystkim na sprawowanie przez nich funkcji kierowniczych. W związku z tym, że co do zasady gimnazja zostaną wygaszone z dniem 31 sierpnia 2019 r. dyrektorzy, wicedyrektorzy, a także inne osoby będą mogły sprawować swoje funkcje kierownicze nie dłużej niż do tego dnia.