Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [19 / 41] >

Prawo w samorządzie

Kiedy stosować przepisy k.p.a w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej

Ogólna procedura administracyjna tylko wyjątkowo znajduje zastosowanie w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej. Z założenia bowiem udostępnienie informacji powinno być wynikiem postępowania odformalizowanego i opartego na odrębnej regulacji. Dysponent informacji, który w sposób nieuprawniony zastosuje tu przepisy ogólnego postępowania administracyjnego poza przypadkami określonymi w ustawie, naraża się na zarzut bezczynności w udostępnieniu informacji.