Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [41 / 41] >

Samorząd i praktyka

Proces autoklawowania a zezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych

Sądy administracyjne negatywnie odniosły się do możliwości unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych za pomocą tzw. metody autoklawowania. Poddanie ich następnie spaleniu w spalarni odpadów nie legalizuje tej metody. Sądy wskazywały, że mamy tu do czynienia z dwoma procesami technologicznymi. Prawo wymaga natomiast, aby był to jeden proces unicestwiania odpadów.