Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [38 / 41] >

Samorząd i praktyka

Rada gminy nie określa odległości między koszami na śmiecie na drogach publicznych

Rada gminy ustala rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Ustala też warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Nie ma natomiast kompetencji w zakresie ustalenia konkretnej odległości pomiędzy koszami postawionymi na drogach publicznych. Nie określa też miejsc lokalizacji koszy na przystankach komunikacyjnych.