Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [18 / 41] >

Prawo w samorządzie

Ochrona danych osobowych dzieci po 25 maja 2018 r.

Dzieci wymagają specjalnej ochrony ich danych osobowych. Wynika tak z przepisów tzw. rozporządzenia RODO. Związane jest to z tym, że dziecko jest mniej świadome ryzyk oraz konsekwencji związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych. Zdarza się, że dzieci są także mniej świadome swoich praw. W praktyce oznacza to konieczność zmiany i dostosowania wszelkich przekazów i informacji związanych z uzyskaniem danych osobowych, tak aby „mogło zrozumieć je dziecko”.