Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [17 / 41] >

Prawo w samorządzie

Prawidłowe uzasadnianie czynności podejmowanych przez zamawiającego

Podejmując decyzje w ramach procedury zamówieniowej, jednostki muszą każde swoje postanowienie opierać na przepisach i zasadach wynikających z Prawa zamówień publicznych. Przepisy te wymagają podania uzasadnienia prawnego i faktycznego podejmowanych decyzji. W praktyce uzasadnienie prawne nie stanowi problemu. Bardziej skomplikowane jest podanie prawidłowo opisanego uzasadnienia faktycznego.