Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [6 / 41] >

Aktualności

Nauczycielskie wynagrodzenia

Do 10 lutego br. gminy i powiaty mają obowiązek sporządzenia sprawozdania o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w prowadzonych szkołach i placówkach. Sprawozdanie to powinno trafić do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w ciągu 7 dni od jego sporządzenia.