Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [31 / 41] >

Gospodarka

Zmiana klasyfikacji gruntu na wniosek użytkownika wieczystego

Czy użytkownik wieczysty ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę klasyfikacji gruntów i czy starostwo powiatowe może bez zgody i wiedzy właściciela gruntu dokonać tej zmiany?