Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [35 / 41] >

Gospodarka

Teren zamknięty ogranicza władztwo planistyczne gminy

Ustalenie przez właściwego ministra, że dany obszar staje się terenem zamkniętym, określa przeznaczenie tego terenu na cele związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju. Tym samym, jeżeli w dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego określone było inne przeznaczenie tego terenu, mocą decyzji ministra następuje zmiana tego przeznaczenia.