Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [40 / 41] >

Samorząd i praktyka

Usługa dowożenia dzieci do szkół może podlegać opodatkowaniu Vat

Usługa polegająca na dowożeniu dzieci do szkół realizowana przez gminę – jako obowiązek wynikający wprost z przepisów ustawy – nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli natomiast gmina chce dowozić uczniów do szkół dobrowolnie, na podstawie umów zawartych z rodzicami, to wówczas ta usługa będzie opodatkowana VAT według preferencyjnej 8% stawki.