Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [30 / 41] >

Finanse publiczne

Zachęta finansowa motorem do dobrowolnego łączenia się samorządów

Wyższy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla jednostki samorządu terytorialnego powstałej z dobrowolnego połączenia się gmin (powiatów) to nadal główna zachęta, jaką ustawodawca chce skusić małe samorządy do łączenia się w większe jednostki, które będą miały większe możliwości realizacji zadań dla dobra mieszkańców.