Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [29 / 41] >

Finanse publiczne

Latarnie w pasie drogowym przynoszą gminie dochód

Gmina może opodatkować daniną od nieruchomości należące do przedsiębiorstwa energetycznego latarnie zlokalizowane w pasie drogowym. Stanowisko takie potwierdził NSA w wyroku z 2 sierpnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 1870/15), wyjaśniając, że przesłanka zlokalizowania latarni w pasie drogowym nie wystarcza, aby budowle takie jak latarnie zostały zwolnione z podatku od nieruchomości.