Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [16 / 41] >

Prawo w samorządzie

Słabe uzasadnienie nie ochroni radnego przed zwolnieniem

Rada powiatu może odmówić zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Taka uchwała powinna być jednak rzetelnie uzasadniona. Najważniejszą jej częścią jest uzasadnienie faktyczne, które powinno zawierać wskazanie tych faktów, które rada uznała za decydujące dla wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym lub jej odmowy.