Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [13 / 41] >

Prawo w samorządzie

Podstawowe reguły stanowienia uchwał – część I

Akty prawa miejscowego to normy wielokrotnego zastosowania. Mogą, ale nie muszą, być poparte przymusem państwa. Są to oczywiście przepisy stanowione przez lokalnego prawodawcę, którym może być rada gminy (powiatu) albo sejmik województwa. Co ważne, akty prawa miejscowego – na obszarze, na którym obowiązują – mają moc równą ustawom i innym źródłom powszechnie obowiązującego prawa, jak np. umowy międzynarodowe czy rozporządzenia. Oczywiście nie każda podjęta przez np. radę gminy uchwała ma charakter powszechnie obowiązujący. W większości są to akty kierownictwa wewnętrznego.