Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [12 / 41] >

Prawo w samorządzie

Jak ustawodawca umacnia kontrolę społeczną nad władzą lokalną

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza i budżet obywatelski. Coroczne debaty nad stanem gmin, powiatów i województw połączone z głosowaniem wotum zaufania dla wójta, starosty i marszałka. Uprawnienia kontrolne dla radnych oraz stanowisko przewodniczącego komisji rewizyjnej rady (sejmiku) dla szefa największego, opozycyjnego wobec organu wykonawczego, klubu radnych. To mechanizmy, które zdaniem ustawodawcy mają zwiększyć udział obywateli w procesie funkcjonowania i kontroli organów jednostek samorządu terytorialnego.