Gazeta Samorządu i Administracji nr 2 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [11 / 41] >

Prawo w samorządzie

Dopisek w kratce nie unieważni głosu

To chyba jedna z najbardziej kontrowersyjnych zmian, jaką ustawodawca postanowił wprowadzić do kodeksu wyborczego. Przewiduje ona, że głosując możemy nie tylko czynić dopiski na karcie do głosowania, ale także w znajdujących się przy nazwiskach kandydatów kratkach służących jako miejsce na oddanie głosu. Jeżeli je zaczernimy lub zapiszemy inaczej niż zdefiniowanym w ustawie znakiem „X”, nasz głos pozostanie ważny.