Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [22 / 33] >

Finanse publiczne

Kiedy trzeba zwrócić część dotacji celowej – przykłady z praktyki

Umowa dotacyjna określa m.in. termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Może się jednak zdarzyć, że zwrotowi będzie podlegała część dotacji niewłaściwie wykorzystana lub pobrana w nadmiernej wysokości.