Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [21 / 33] >

Finanse publiczne

Wójt będzie sporządzać sprawozdania podatkowe

Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast – jako organy podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – mają obowiązek sporządzania sprawozdań podatkowych. Ten nowy obowiązek wprowadził obowiązujący od 6 grudnia 2017 r. przepis art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.