Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [19 / 33] >

Administracja

Rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług

Od 12 grudnia 2017 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmiany są ściśle związane z nowelizacją ustawy – Prawo wodne. Powołany został organ regulacyjny – dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie. Obecnie to ten organ rozstrzyga spory pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług.