Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [17 / 33] >

Administracja

Jak wymierzyć administracyjną karę pieniężną w związku z ochroną zabytków

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy o administracyjnych karach pieniężnych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ich stosowanie wymaga uwzględnienia przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Innymi słowy, urzędy wydające decyzje i postanowienia związane z karami pieniężnymi, biorą pod uwagę ustawę wprowadzającą dany typ kary i przepisy Kodeksu.