Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [16 / 33] >

Administracja

Skarga na akt samorządu terytorialnego

Akt samorządu terytorialnego może być przedmiotem rozpatrywanej przez sąd administracyjny skargi powszechnej. Skargę może zainicjować podmiot, którego interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przez wydanie takiego aktu. Skuteczność skargi zależy jednak od wykazania sprzeczności treści aktu z prawem. A w przypadku aktów wydanych przed 1 stycznia 2017 r. – również od wykazania skutecznego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego osoby skarżącej.