Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [9 / 33] >

Prawo w samorządzie

Statut związku międzygminnego

Podstawą funkcjonowania i uzyskania osobowości prawnej przez związek międzygminny jest jego statut. Ustawodawca przewidział szereg obowiązkowych elementów statutu. Wymagane zapisy nie tylko powinny znaleźć się w statucie. Przede wszystkim ich treść musi zostać uregulowana w sposób zgodny z ustawami.