Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [4 / 33] >

Aktualności

Podwykonawstwo ma wpływ na konkurencję

Zawarcie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ograniczenia podwykonawstwa w zamówieniach publicznych ma wpływ na krąg potencjalnych wykonawców. Podwykonawstwo niewątpliwie umożliwia większej liczbie przedsiębiorstw wzięcie udziału w przetargu i uzyskanie zamówienia na roboty budowlane. Zatem, nieuzasadnione ograniczenie