Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [2 / 34] >

Aktualności

Wybory samorządowe

11 listopada 2018 r. powinny się odbyć wybory do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw. W tym dniu powinniśmy także wybierać wójtów (burmistrzów, prezydentów miast). Data ta wynika z art. 371 Kodeksu wyborczego i jasno określa termin wyborów: „Datę wyborów wyznacza się na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający