Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [33 / 33] >

Samorząd i praktyka

Decyzja o warunkach zabudowy a plan miejscowy

Plan miejscowy oraz decyzja o warunkach zabudowy to główne narzędzia kształtowania polityki przestrzennej, jakimi dysponuje gmina. Instrumenty te są wobec siebie alternatywne. Oznacza to, że podstawą dla wydania pozwolenia na budowę może być albo plan, albo decyzja popularnie zwana „wuzetką”. Nigdy też plan i decyzja o warunkach zabudowy nie będą wspólną (łączną) podstawą do wydania decyzji budowlanej.