Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [32 / 33] >

Samorząd i praktyka

Płatności bezgotówkowe w urzędzie to sprawniejsza administracja

PROBLEM W jaki sposób można usprawnić działanie administracji samorządowej i np. skrócić czas obsługi interesantów? RADA Sposobem na rozwiązanie problemu może być wprowadzenie możliwości bezgotówkowego ponoszenia opłat za czynności urzędowe – np. za wydawanie zezwoleń czy dokumentów.