Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [29 / 33] >

Samorząd i praktyka

Udzielanie pomocy finansowej: rada decyduje, wójt podpisuje umowę

Planowanie udzielenia pomocy finansowej z budżetów lat przyszłych w pierwszej kolejności powinno znaleźć odzwierciedlenie w zabezpieczeniu odpowiednich wydatków w wieloletniej prognozie finansowej. Następnie, w roku udzielenia pomocy finansowej, w podjętej przez organ stanowiący uchwale budżetowej i uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej.