Gazeta Samorządu i Administracji nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [24 / 33] >

Finanse publiczne

System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być finansowany z pobieranych opłat

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowią, że dochody gminy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie mogą być przeznaczane na finansowanie innych zadań tej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie w ustawie brakuje przepisów, które wprost zabraniałyby dotowania tego systemu z dochodów bieżących. Tak czy inaczej takie dopłaty do „podatku śmieciowego” nie powinny być regułą, lecz wyjątkiem.